Hlavní stránka > O podniku > Historie E-mail | Vytisknout
 


ČASOVÝ PŘEHLED VÝVOJE MITOLU:
 
1947
Zahájení činnosti podniku pro výkup a zpracování mléka s názvem Mleko Sežana.

1954 Z kazeínu získaného z nadbytku mléka bylo vyrobeno první lepidlo.

1962 Zvrat ve vývoji podniku znamenalo rozhodnutí o vybudování 1700 litrového reaktoru k výrobě syntetických lepidel.

1963 Vyvinuli jsme první druhy disperzních lepidel. Emulze pro jejich výrobu kupovala Mlékárna doma i v zahraničí...

1964 Mlékárna se přejmenovala na MITOL – Mlekarna in tovarna lepil.

1968 Z důvodu vysoké poptávky po disperzních lepidlech a potíží s dovozem emulzí se MITOL rozhodl vybudovat vlastní provozovnu na výrobu emulzí.

1972 Množství odkupovaného mléka se rok od roku snižovalo, kapacity mlékárny zůstávaly důsledkem toho stále méně využité. Rok 1972 přinesl definitivní zrušení mlékárensko-zpracovatelské činnosti.

1973 V tomto roce bylo vyrobeno již 5 000 tun disperzí.

1975 Vývoj nových technologií a potřeb zákazníků diktoval také vývoj nových druhů lepidel. MITOL si včas uvědomil přednosti tavných lepidel a správně předpokládal zvýšený zájem zákazníků o tato lepidla. Jako první na trhu bývalé Jugoslávie začal s výrobou a prodejem nové generace lepidel.

1989 Změnou názvu na MITOL tovarna lepil, p.o. Sežana byla původní činnost odstraněna také z názvu podniku.

1991 Pokles prodeje, způsoben ztrátou jugoslávského trhu, se snaží MITOL nahradit vstupováním na nové trhy.

1995 Provedena restrukturalizace podniku na akciovou společnost a podnik je vepsán do soudního rejstříku pod dnešním názvem MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana.

1999 Získání certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001. Tento krok zařazuje MITOL mezi podniky, které kromě péče o kvalitu výrobků, důsledně dodržují také požadavky na ekologicky přijatelnou a bezpečnou výrobu.

2002 Byly automatizovány výrobní procesy disperzí a současně bylo zavedeno počítačové řízení výroby.

2002/2003 Výstavbou a zprovozněním vysoko regálového skladu získal MITOL moderní distribuční-logistické středisko.

2004 Modernizace a částečná automatizace výroby tavných lepidel.

2004 MITOL založil v České republice svůj první dceřiný podnik MITOL CZ.

 
Pro zvětšení klikněte na fotku!

Mitol dříve.

 
Pro zvětšení klikněte na fotku!

Začátky výroby tavných lepidel.

 
Pro zvětšení klikněte na fotku!

První prezentace na zahraničních veletrzích.

 
Pro zvětšení klikněte na fotku!

Moderně vybavený vysoko regálový sklad.

 
Pro zvětšení klikněte na fotku!

MITOL CZ Praha.

 
1998-2021 MITOL CZ s.r.o., výrobce lepidel Mapa stránek  |  Nahoru